POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Salifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

3. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

hr

§ 2.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres contact@salelifter.com, w tytule wpisując NIEZAMÓWIONA INFORMACJA HANDLOWA

hr

§ 3.

DANE OSOBOWE

1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

hr

§ 4.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.

2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

hr

§ 5.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.

2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.

3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres contact@salelifter.com